Přejít k obsahu

Vítězný návrh – 2T engineering, s.r.o.

Hodnotící komise za spolupráce přizvaných nezávislých odborníků rozhodla, že z šesti účastníků druhého kola prezentovala nejlepší návrh společnost 2T engineering, s.r.o.

Vítězný návrh - 2T engineering, s.r.o.

Z konstrukčního a provozního pohledu zcela vyhovuje současným nárokům na železniční stavby a je efektivní z hlediska stavebního i následné údržby. Architektonicky navíc vítězný návrh respektuje širší okolí a do všech sledovaných panoramatických pohledů zasahuje minimálně. Dopravní komfort cestujících navíc zajišťuje díky propojení všech hlavních pěších tras a cyklotras. Zároveň návrh v rámci technických možností zachovává a přirozeně doplňuje památkově chráněné konstrukce pilířů a předmostí.

V rámci dalšího dopracování vítězného architektonického návrhu byla původně bílá konstrukce zbarvena do bronzova. Díky tomu se nový most ještě více přiblížil podobě toho stávajícího, který má nahradit.

2. místo – SPOLEČNOST 3.0

Vizualizace - 2. místo - SPOLEČNOST 3.0

3. místo – SUDOP PRAHA, a.s.

Vizualizace - 3. místo - SUDOP PRAHA, a.s.

4. místo – HUA+FAN+PS_VYŠEHRAD

Vizualizace - 4. místo - HUA+FAN+PS_VYŠEHRAD

5. místo – THE BÜRO & SHP

Vizualizace - 5. místo - THE BÜRO & SHP

6. místo – SDRUŽENÍ MOSTY POD VYŠEHRADEM ZASTOUPENÉ VALBEK, s.r.o.

Vizualizace - 6. místo - SDRUŽENÍ MOSTY POD VYŠEHRADEM ZASTOUPENÉ VALBEK, s.r.o.

Koncepty, které nepostoupily do další fáze soutěžního dialogu

Dissing + Weitling, COWI, Petr Tej, WaltGalmarini

vizualizace


monom works s.r.o.

vizualizace
 

ov architekti s.r.o. a V-NOC s.r.o. most Výtoň 

vizualizace

PX,A6,METROPROJEKT – Žel mosty Vyšehrad – 2021 

vizualizace

Sdružení s názvem „SEU+ADNS+ EX_ Mosty Vyšehrad“

vizualizace

„Železniční mosty pod Vyšehradem – arch. studie – PGP, TUBES, BOELE“

vizualizace