Technické kolokvium

Ve dnech 20. a 21. února 2023 se z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky uskutečnilo technické kolokvium k železničnímu mostu pod Vyšehradem. Šlo o další krok v otevřeném dialogu s veřejností. Cílem kolokvia jako moderované odborné diskuze bylo zachytit všechny relevantní věcné argumenty s ohledem na co možná nejkratší omezení provozu na klíčové dopravní spojnici.

Aktuální stav železničního mostu pod Vyšehradem

Závěry technického kolokvia

Zadání kolokvia

 • Zhodnocení provedených průzkumů a přepočtů únosného zatížení mostu.
 • Zhodnocení aktuálního stavu mostu z hlediska jeho degradace.
 • Zhodnocení možností opravy mostu pro požadované budoucí zatížení.
 • Zhodnocení možností provedení rekonstrukce s ohledem na co nejkratší možná omezení provozu na klíčové dopravní spojnici.
 • Zhodnocení možností technického řešení z hlediska památkové péče.
 • Zhodnocení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového mostu a okolí z pohledu inženýrského.
 • Celkové vyjádření k možnostem řešení mostu s jejich klady a zápory jako podklad pro rozhodnutí ministra.


Cílem kolokvia jako moderované odborné diskuse bylo zachytit všechny relevantní věcné argumenty, konfrontovat odlišné přístupy a popsat případnou shodu či společné styčné plochy.

Členové technického kolokvia

prof. Dr hab. Inż. Jan Bień

 • profesor Katedry silnic, mostů, železnic a letišť, Wrocław University of Science and Technology


prof. Eugen Brühwiler

 • profesor Laboratoře stavební údržby a bezpečnosti, EPFL


Dr. Andreas Galmarini

 • výkonný ředitel, WaltGalmarini AG

 
prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

 • ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze


doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, Ph.D. 

 • vedoucí Katedry stavebních konstrukcí a mostů, Žilinská univerzita v Žiline


prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.

 • ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky


prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

 • vedoucí Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze


Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Dr. Peter Strasser, LL.M.

 • vedoucí Centra pro ochranu kulturních památek, Donau-Universität Krems


prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann

 • profesor Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Technische Universität Dresden


Ing. Martin Vlasák

 • člen dozorčí rady, SUDOP PRAHA, a.s.

 

Tajemník kolokvia

Ing. Petr Hofhanzl

 •  ředitel Stavební správy západ, Správa železnic


Mgr. Zuzana Křížková, MBA

 

Program

20. 2. 2023

 

10:00 – 12:00 | Prohlídka železničního mostu na Výtoni

13:30 – 13:45 | Přivítání účastníků kolokvia ministrem dopravy Martinem Kupkou a generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou

13:45 – 14:30 | Prezentace historie mostu – seznámení s provedenými opravami mostu

14:30 – 15:00 | Prezentace dosavadních přepočtů, diagnostik a měření

15:15 – 15:45 | Prezentace dosavadní diagnostiky, expertních posudků, materiálových zkoušek

15:45 – 16:15 | Prezentace požadavků na výhledový stav mostu, budoucí kapacity železniční dopravy, požadavků na zastávku
                          a propojení pěších a cyklistických tras

16:30 – 17:30 | Prezentace výsledků mezinárodní architektonické soutěže, představení všech 12 návrhů s komentářem výhod a nevýhod

17:30 – 18:00 | Prezentace požadavků památkové péče

21. 2. 2023

 

  9:00 – 12:00 | Diskuze účastníků

13:00 – 15:30 | Diskuze a formulace závěrů kolokvia

15:30 – 16:00 | Tisková konference.