Aktuality

Druhý den kolokvia se nesl ve znamení odborné diskuze

Účastníci technického kolokvia se po prvním dni věnovaném prohlídce a prezentacím aktuálního stavu železničního mostu na Výtoni zaměřili na odbornou diskuzi nad konkrétními tématy a budoucností mostu.

Věnovali se následujícím bodům:

  • Zhodnocení provedených průzkumů a přepočtů únosného zatížení mostu
  • Zhodnocení aktuálního stavu mostu z hlediska jeho degradace
  • Zhodnocení možností opravy mostu pro požadované budoucí zatížení
  • Zhodnocení možností provedení rekonstrukce s ohledem na co nejkratší možná omezení provozu na klíčové dopravní spojnici
  • Zhodnocení možností technického řešení z hlediska památkové péče
  • Zhodnocení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového mostu a okolí z pohledu inženýrského
  • Celkové vyjádření k možnostem řešení mostu s jejich klady a zápory jako podklad pro rozhodnutí ministra
     

Shodu našli u šesti z uvedených okruhů. Na formulaci závěrů pro sedmý bod, tedy na celkové vyjádření k možnostem řešení mostu s jejich klady a zápory, dostali delší časový prostor. Svá stanoviska pošlou do týdne ministru dopravy Martinu Kupkovi jako podklad pro jeho rozhodnutí.

Foto - technické kolokvium2. den - odborná diskuse