Aktuality

14.11.2023
Výtoňský most musí být tříkolejný. Oponentní studie představená spolkem Nebourat má závažné nedostatky
Vedení hl. m. Prahy, spolu s IPR Praha, ROPID a Správou železnic uvádí na pravou míru fakta související s železničním Výtoňským mostem. Studie Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov od autorského týmu Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D. a kol., kterou ve středu 8. listopadu 2023 zveřejnil v rámci tiskové konference spolek Nebourat, vykazuje zcela fatální chyby a její výsledky nejsou v praxi proveditelné.
10.11.2023
Správa železnic dnes představila aktuální podobu architektonické studie nového trojkolejného mostu na Výtoni
Správa železnic dnes radním a zastupitelům hl. m. Prahy představila aktuální podobu architektonické studie nového železničního mostu na pražské Výtoni. Ten by měl v budoucnosti nahradit starý most z roku 1901, který je již za hranicí své životnosti a kapacitně nestačí narůstajícím požadavkům železniční dopravy. Zastupitelé se tak mohli poprvé seznámit se změnami návrhu, které vyplynuly z jednání expertní skupiny složené ze zástupců Správy železnic, hl. m. Prahy, NPÚ a dalších dotčených subjektů.
01.11.2023
Nový most na Výtoni bude až o 1,1 miliardy korun levnější a může sloužit příštích minimálně 100 let
Analýza mezinárodní poradenské skupiny JASPERS, která je součástí Evropské investiční banky potvrdila, že nový tříkolejný most je ekonomicky i technicky nejvýhodnější variantou, jak vyřešit problém vysloužilého železničního mostu na pražské Výtoni.
04.10.2023
Podle odborníků z ČVUT se technický stav výtoňského mostu zhoršuje. Obdobné problémy měl i nedávno vyměněný železniční most v Děčíně, upozorňují
Dva mosty, podobný příběh. Zatímco výtoňský most i dvacet let po dosažení své projektované životnosti stále stojí, ten děčínský je už minulostí a letos ho nahradila nová mostní konstrukce. Výtoňský je od roku 2020 pod dohledem odborníků z ČVUT, kteří ho nyní kvůli zhoršujícímu se technickému stavu musí podrobit dalšímu zkoumání. Z tohoto důvodu musí Správa železnic uzavřít střídavě lávky pro pěší, a to do 12. listopadu.
05.09.2023
Osud výtoňského mostu řeší veřejnost i odborníci
Opravit původní nebo postavit nový? Řeč je o budoucnosti železničního mostu pod Vyšehradem, kolem kterého bují vášnivé diskuse od podzimu loňského roku. Tehdy Správa železnic představila návrh nového mostu vzešlý z architektonické soutěže. Názory odpůrců a sympatizantů navrhovaného řešení shrnuje reportáž České televize.
25.08.2023
Na výtoňském mostě se dočasně uzavře pěší lávka
Kvůli postupně se zhoršujícímu stavu mostu na Výtoni musí Správa železnic pro zajištění maximální bezpečnosti dopravy rozšiřovat systém bezpečnostního monitoringu. V průběhu podzimu proto bude během instalace čidel postupně uzavřena vždy jedna z lávek pro pěší.
21.06.2023
Reakce Správy železnic na dopis UNESCO
Správa železnic obdržela dopis Centra světového dědictví UNESCO týkající se výměny konstrukce železničního mostu na Výtoni v Praze.
16.05.2023
Ministr dopravy vyzývá k férovému dialogu všech zúčastněných stran
Ministr dopravy Martin Kupka reagoval na stanovisko iniciativy Nebourat k aktuálnímu dění kolem rekonstrukce či náhrady současného železničního mostu pod Vyšehradem. Podle jeho slov je nutný dialog všech zúčastněných stran bez vylučování názorových odpůrců. Relevantním partnerem musí být i Správa železnic, která je odpovědná nejen za stav mostu, ale i za železniční provoz v Praze.
28.04.2023
Vyjádření mostních inženýrů k rekonstrukci mostu pod Vyšehradem
Účastníci a sympatizanti mezinárodního sympozia Mosty 2023, kteří se společně označují jako mostní inženýři, zaslali dopis ministru dopravy Martinu Kupkovi, aby ho informovali o svém postoji k problematice rekonstrukce železničního mostu přes Vltavu pod Vyšehradem.
21.04.2023
ČKAIT: Nové přemostění na pražské Výtoni musí propojit mnoho aspektů veřejného zájmu
Vzhledem k tomu, že v diskuzi kolem nového železničního mostu pod Vyšehradem v posledních týdnech převážila emocionální argumentace nad odbornou, rozhodla se k postupu zpracování zadání, průběhu výběru projektanta i související argumentaci vyjádřit také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
14.04.2023
Druhé jednání expertní komise k železničnímu mostu na Výtoni
Diskuze nad rozpracováním vítězného architektonického návrhu železničního mostu na Výtoni do podoby, která by byla projednatelná, pokračovala druhým zasedáním expertního týmu. Jednalo se především o podmínkách jednotlivých dotčených subjektů, které jsou pro dopracování návrhu klíčové, zejména pak památková ochrana. Předmětem debaty byla i úprava dopravního řešení na výtoňské straně mostu a úprava smíchovského předpolí, kde je nutná užší koordinace návrhu s dalšími připravovanými projekty v dané lokalitě.
30.03.2023
Reakce Správy železnic na prohlášení Národního památkového ústavu k železničnímu mostu na Výtoni
Vnímáme a respektujeme pozici Národního památkového ústavu (NPÚ), jehož snahou je zachovat kulturní památku - železniční mosty pod Vyšehradem. Od samého zahájení projektové přípravy jsme proto se zástupci NPÚ diskutovali podmínky rekonstrukce. Tak tomu bylo i v případě zadání soutěžního dialogu. Požadavky NPÚ byly stejně jako stanovisko Ministerstva kultury zohledněny již v rámci zadávací podmínek.
10.03.2023
Zveřejnění dopisu Eugena Brühwilera
V rámci transparentní komunikace zveřejňuje Správa železnic dopis Eugena Brühwilera, který zaslal v reakci na publikaci závěrečných stanovisek všech účastníků technického kolokvia, jehož byl také součástí. Níže lze najít také následnou odpověď Správy železnic.
09.03.2023
Kompletní vyjádření odborníků k výtoňskému mostu jsou nyní veřejně dostupná
Správa železnic zveřejňuje po dohodě s ministerstvem dopravy kompletní znění posudků zpracovaných odborníky, kteří se účastnili technického kolokvia k budoucí podobě mostu na Výtoni. Pro všechny zájemce jsou nyní volně dostupné na adrese novymostvyton.cz.
07.03.2023
Výsledky technického kolokvia byly předány ministru dopravy
Technické kolokvium k projednání aktuálního stavu výtoňského mostu, jehož výsledkem bude doporučení dalšího postupu, uspořádala Správa železnic na žádost ministra dopravy Martina Kupky 20. a 21. února 2023. Ve čtvrtek 2. března byla kompletní vyjádření zúčastněných odborníků ke všem bodům zadání předána do rukou ministra Kupky.
05.03.2023
Výstavu návrhů železničního mostu na Výtoni zakončila veřejná debata
V neděli 5. března skončila v budově Národního technického muzea (NTM) v Praze na Letné výstava soutěžních
návrhů nové podoby železničního mostu na Výtoni. Pusťte si celý záznam veřejné debaty z 2. března o aktuálně
nejskloňovanějším mostu v Česku.
01.03.2023
Vyjádření k nepravdivým a zavádějícím informacím v newsletteru Prahy sobě
Správa železnic nesouhlasí s některými vyjádřeními z aktuálního newsletteru politického uskupení Praha sobě, pod kterým jsou podepsáni Adam Scheinherr a Jan Čižinský. Adresáti je obdrželi do svých e-mailových schránek s předmětem Železniční most má stále naději na záchranu.
27.02.2023
Nejsledovanější most v Česku:⁠ Jaká bude jeho budoucnost?
Zveme vás na veřejnou debatu o budoucnosti železničního mostu na pražské Výtoni. Uskuteční se ve čtvrtek 2. března od 18:00 v sále Národního technického muzea v Praze na Letné.
21.02.2023
Technické kolokvium k výtoňskému mostu: odborníci poskytnou své závěry do týdne
Desítka odborníků se specializací na mostní stavby nejen z Česka, ale i z dalších zemí se dva dny podrobně zabývala problematikou železničního mostu pod pražským Vyšehradem. Cílem bylo zachytit všechny relevantní věcné argumenty, a to s ohledem na co možná nejkratší omezení na frekventované trase mezi hlavním a smíchovským nádražím.
21.02.2023
Druhý den kolokvia se nesl ve znamení odborné diskuze
Účastníci technického kolokvia se po prvním dni věnovaném prohlídce a prezentacím aktuálního stavu železničního mostu na Výtoni zaměřili na odbornou diskuzi nad konkrétními tématy a budoucností mostu.
— 20 Items per Page
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 30.