Aktuality

Projekt nového mostu projde posouzením vlivu na kulturní dědictví

Během roku 2024 projde celý projekt mezinárodně uznávaným posouzením vlivu na kulturní dědictví, Heritage Impact Assessments (HIA).

Proto už proběhlo setkání zástupců Správy železnic se zástupci Centra kulturního dědictví UNESCO a jejich technické složky ICOMOS International. Na tomto jednání byli zástupci UNESCO seznámeni s důležitostí projektu z hlediska bezpečnosti a budoucího rozvoje vlakové dopravy v Praze. Tím byl otevřen vzájemný dialog, jehož součástí bude i návštěva zástupců UNESCO v Praze.

UNESCO je pro Správu železnic v celém procesu důležitým partnerem, nicméně v konečném důsledku leží veškerá zodpovědnost za bezpečný provoz na Výtoňském mostě na bedrech Správy železnic.