Aktuality

SUDOP: Ekonomické porovnání variant

Předmětem ekonomického porovnání je zhodnocení variant řešení trojkolejného mostu buď variantou rekonstrukce stávající mostní konstrukce v ev. km 3,706 s dostavbou mostu pro třetí kolej (VARIANTA REKONSTRUKCE) nebo variantou novostavby trojkolejného přemostění, které plně nahradí stávající most (VARIANTA NOVOSTAVBA). Porovnání obou variant řešení se zaměřuje pouze na samotný železniční most přes Vltavu.

Analýza je sestavena v letech 2025 až 2054 pro fázi výstavby a fázi provozu, tedy v celkové délce trváni 30 let, a to dle materiálu „Rezortní metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu dopravních staveb", MD ČR 2017, aktualizace 2022. 

Soubory ke stažení

Průvodní zpráva SUDOP.pdf (4.4 MB) pdf