Our activities

Správa železnic, státní organizace, was established on 1 January 2003 pursuant to Act No. 77/2002 Coll.

Správa železnic is the owner and provider of national and regional railway infrastructure owned by the state.

Pursuant to Act on Rail Systems, Správa železnic provides operation of the nation-wide and regional railways owned by the state, their operability, modernization and development to the extent necessary to ensure the transport needs of the state and transport services.

Správa železnic is the manager of assets comprising the railway infrastructure.

Správa železnic is a member of UIC (International Union of Railways), CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) and other significant railway associations.

Head office:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Czech Republic

Soubory ke stažení

Správa železnic, státní organizace - company profile (7.7 MB) pdf