Centre of Shared Services

Director of Centre of Shared Services
Ing. Petr Tauber tauber@spravazeleznic.cz
Director's Office   tel. + 420 972 235 950
Address:
Správa železnic, státní organizace
Centrum sdílených služeb Praha
Pernerova 2819/2a
130 00  Praha