Railway Energy Administration

Director of Railway Energy Administration
Ing. Jaromír Hrubý     hruby@szdc.cz
Director's Office   fax. +420 972 342 275 tel. +420 972 342 070
Address:
Správa železnic, státní organizace
Správa železniční energetiky
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové