Regional Directorate Hradec Králové

Regional Directorate's Director
Ing. Petr Vodička     vodickap@spravazeleznic.cz
Director's Office   fax. + 420 972 342 343 tel. + 420 972 341 606
Address:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové