Regional Directorate Olomouc

Regional Directorate's director
Ing. Ladislav Kašpar   kaspar@spravazeleznic.cz
Director's Office   fax. + 420 972 741 025 tel. + 420 972 741 103
Address:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc