Regional Directorate Ostrava

Regional Directorate's director
Ing. Jiří Macho     macho@spravazeleznic.cz
Director's Office   fax. + 420 972 766 104 tel. + 420 972 766 105
Address:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038
702 00 Ostrava