Regional Directorate Prague

Regional Directorate's director
Ing. Vladimír Filip     filip@spravazeleznic.cz
Director's Office   fax. + 420 972 226 405 tel. + 420 972 226 404
Address:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7