Contacts

You can find contact details on the One Stop Shop corridor here.

Contact details for other matters:

E-mali: info@cscorridor.eu
www.rfc9.eu, www.cscorridor.eu

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství, odbor strategie (RFC)
Dlážděná 1003/7
CZ - 110 00  Praha 1
Czech Republic

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8
SK - 813 61 Bratislava
Slovakia