Aktuality

10.07.2024
Výstava srovnává současný a budoucí most na Výtoni
Správa železnic dnes zahájila venkovní panelovou výstavu, která nabízí srovnání stávající a plánované podoby železničního mostu na Výtoni. Expozice s podtitulem Lepší spojení, lepší život ve městě se zaměřuje na estetické i praktické aspekty a zdůrazňuje výhody, které nový most přinese nejen dopravě, ale i hlavnímu městu a jeho obyvatelům.
15.05.2024
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Budování moderní železnice na území metropole pokračuje, Správa železnic hledá projektanta stavby nového tříkolejného mostu na Výtoni. Jedná se o další klíčový krok pro zajištění bezpečné a kapacitní železnice nejen na území hlavního města Prahy, ale i na páteřní trati směrem na Německo, na níž přemostění leží. Práce by měly probíhat v letech 2027 až 2029, předpokládané celkové náklady stavby dosahují 3,4 miliardy korun.
24.04.2024
Virtuální procházka po novém mostě
Prohlédněte si nový most na Výtoni zblízka ve virtuálním světě. Model ukazuje podobu samotné konstrukce i způsob, jak most přirozeně propojí břehy Vltavy pro různé druhy dopravy.
26.03.2024
Projekt nového mostu projde posouzením vlivu na kulturní dědictví
Během roku 2024 projde celý projekt mezinárodně uznávaným posouzením vlivu na kulturní dědictví, Heritage Impact Assessments (HIA).
08.02.2024
ČRo: Rozhovor s architektkou nového mostu na Výtoni
Poslechněte si rozhovor s autorkou nového výtoňského mostu, architektkou Ivetou Torkorniakovou.
31.01.2024
Analýza efektivity oprav nýtovaných ocelových konstrukcí
Nýtované mosty byly zcela běžnou konstrukcí druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Průměrné stáří nýtovaných konstrukcí je okolo 115 let a většina už je za hranicí své návrhové životnosti, bezpochyby ale mají svou historickou a kulturní hodnotu.
09.01.2024
SUDOP: Ekonomické porovnání variant
Předmětem ekonomického porovnání je zhodnocení variant řešení trojkolejného mostu buď variantou rekonstrukce stávající mostní konstrukce v ev. km 3,706 s dostavbou mostu pro třetí kolej (VARIANTA REKONSTRUKCE) nebo variantou novostavby trojkolejného přemostění, které plně nahradí stávající most (VARIANTA NOVOSTAVBA). Porovnání obou variant řešení se zaměřuje pouze na samotný železniční most přes Vltavu.
19.12.2023
Příprava komplexního dopravního řešení pražské Výtoně pokračuje
Ministr dopravy, primátor hlavního města Prahy, zástupci Správy železnic a architektonického studia 2T engineering představili další postup přípravy komplexního dopravního řešení na pražské Výtoni. Nadále bude pokračovat rozpracování a příslušné posuzování vítězného návrhu železničního mostu vzešlého z architektonické soutěže.
19.12.2023
Co bude s historickou nýtovanou konstrukcí výtoňského mostu? Opět překlene Vltavu, tentokrát pro pěší a cyklisty na jiném místě
18.12.2023
Reakce na zavádějící informace spolku Nebourat: odmítáme aktualizované posouzení, vykazuje stále stejné chyby
Správa železnic, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) odmítají aktualizovanou verzi posouzení kapacity, kterou zpracoval Jiří Pospíšil pro spolek Nebourat. Upravená verze vykazuje stále stejné chyby, a to i přes veškerou součinnost a dodatečné informace poskytnuté ze strany Správy železnic.
14.12.2023
Dopravci požadují razantní krok vedoucí k finálnímu rozhodnutí a realizaci stavby
Požadavky na zkapacitnění a zkvalitnění dopravy přes železniční most na pražské Výtoni zaznívají ze stran dopravců, cestujících i představitelů Středočeského kraje. Ministr by měl učinit důrazné kroky, které povedou k finálnímu rozhodnutí a realizaci stavby.
13.12.2023
Hospodářská komora hl. m. Prahy požaduje výměnu výtoňského mostu
Do veřejné debaty o způsobu řešení nevyhovujícího stavu železničního mostu na pražské Výtoni se zapojil i tým Hospodářské komory hl. m. Prahy. Podle výsledků jejího vlastního průzkumu je ocelová konstrukce mostu na hranici své životnosti. "Souhlasíme s názorem posudků, že současnou konstrukci mostu nelze doporučit k opravě a je nutné přistoupit k její výměně," stojí v dopise adresovaném generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi.
13.12.2023
NRZP ČR žádá přístupný železniční most na Výtoni
Do veřejné diskuse k nevyhovujícímu stavu historického mostu na pražské Výtoni se zapojuje i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). Podle jejího názoru se současná veřejná debata zcela soustřeďuje na historické konsekvence a směřuje spíše k rekonstrukci mostu, přičemž zcela opomíjí přístupnost.
07.12.2023
DPP: Současný most na Výtoni ohrožuje provoz tramvají pod ním
Železniční most na Výtoni je podle pražského dopravního podniku nejzásadnějším kolizním místem na celé pražské tramvajové síti. Výška trolejového vedení v podjezdu pod mostem nevyhovuje provozně ani legislativně. Uvádí se to v dopise vedení DPP generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi.
05.12.2023
Od neděle dojde k dalším omezením na výtoňském mostě, dotknou se tisíců cestujících denně
Na základě aktuálních výstupů z měření a s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti cestujících se Správa železnic rozhodla přistoupit k výrazným omezením provozu na výtoňském mostě. Změny začnou platit od neděle 10. prosince společně s novým jízdním řádem a dotknou se tisíců cestujících denně.
05.12.2023
Zveřejňujeme kompletní posudek agentury JASPERS k variantám řešení špatného stavu železničního mostu na Výtoni
V rámci dlouhodobého úsilí otevřeně vysvětlovat problematiku železničního mostu na Výtoni zveřejňuje Správa železnic kompletní nezávislé posouzení zpracované kolektivem JASPERS.
29.11.2023
Průzkum: opravu starého železničního mostu na Výtoni podporuje pouze 20 procent veřejnosti
Je třeba modernizovat železniční dopravu, nebo přihlédnout raději k památkové ochraně? Je lepší postavit nový most na Výtoni, nebo opravit starý? Tyto a další názory veřejnosti zjišťovala Správa železnic v reprezentativním průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 1 500 respondentů z Prahy a středních Čech. Výsledky ukázaly, že pouze pětina dotázaných preferuje opravu starého, zatímco téměř dvě třetiny podporují výstavbu nového mostu.
14.11.2023
Výtoňský most musí být tříkolejný. Oponentní studie představená spolkem Nebourat má závažné nedostatky
Vedení hl. m. Prahy, spolu s IPR Praha, ROPID a Správou železnic uvádí na pravou míru fakta související s železničním Výtoňským mostem. Studie Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov od autorského týmu Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D. a kol., kterou ve středu 8. listopadu 2023 zveřejnil v rámci tiskové konference spolek Nebourat, vykazuje zcela fatální chyby a její výsledky nejsou v praxi proveditelné.
10.11.2023
Správa železnic dnes představila aktuální podobu architektonické studie nového trojkolejného mostu na Výtoni
Správa železnic dnes radním a zastupitelům hl. m. Prahy představila aktuální podobu architektonické studie nového železničního mostu na pražské Výtoni. Ten by měl v budoucnosti nahradit starý most z roku 1901, který je již za hranicí své životnosti a kapacitně nestačí narůstajícím požadavkům železniční dopravy. Zastupitelé se tak mohli poprvé seznámit se změnami návrhu, které vyplynuly z jednání expertní skupiny složené ze zástupců Správy železnic, hl. m. Prahy, NPÚ a dalších dotčených subjektů.
01.11.2023
Nový most na Výtoni bude až o 1,1 miliardy korun levnější a může sloužit příštích minimálně 100 let
Analýza mezinárodní poradenské skupiny JASPERS, která je součástí Evropské investiční banky potvrdila, že nový tříkolejný most je ekonomicky i technicky nejvýhodnější variantou, jak vyřešit problém vysloužilého železničního mostu na pražské Výtoni.
— 20 Items per Page
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 47.